Arbeidstrening

Arbeidstrening
I tråd med vår sosiale profil har vi utviklet samarbeid med arbeidsmarkedsbedrifter på Østlandet. Dette gir deg som kunde muligheten til å få pakket dine fruktkurver av en bedrift med varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA–bedrift), samtidig som de svært høye kravene på frukt–, temperatur– og kvalitetskontroll Rett Hjem representerer opprettholdes.

Dette passer godt for de bedrifter som spesielt ønsker å gi sysselsetting til en VTA–bedrift, eller som er pålagt å benytte ”Reserverte kontrakter” jfr § 3–12 til sine fruktkurvleveranser. Kurvene som pakkes av våre samarbeidspartnere er like de du finner beskrevet under ”Frukt” og ”Fruktkurver” på våre hjemmesider, men er spesielt merket.
I Oslo og Akershus kan vi levere kurver pakket av EMPO as, mens Innovi as pakker og leverer frukt for oss i indre Østfold.

Empo AS
Mangfold – forventning – stolthet
Empo as tilbyr tilrettelagte arbeidsplasser, og kjernevirksomheten er å gi mennesker utviklingsmuligheter gjennom oppgaver som tilbys i våre tre avdelinger: Produksjon, tv, og fruktpakking.

Empo ble etablert i 1991, og har som overordnet mål bl. annet å være NAV ’s foretrukne leverandør av attføringstjenester lokalt. Empo sin Visjon er : ”Annerledeshet er en styrke. Vi jobber for en fremtid hvor annerledeshet verdsettes og respekteres". Les mer på empo.no.

EMPO vil, i tillegg til fruktpakking også benytte andre arbeidsoppgaver hos Rett Hjem, som f.eks. kantinedrift og ”hjelpemann” biler som praksisplasser, og således også her kunne utvide sin virksomhet, noe begge parter betrakter som svært positivt.


Innovi AS
Innovativ – Inspirerende – Inkluderende
Vår visjon: Innovi skal skape grensesprengende muligheter og mestring for individet i møte med samfunnet.

Innovi AS er en moderne tiltaksarrangør for NAV og en attraktiv samarbeidspartner for næringslivet. Vi gir gjennom våre tre avdelinger og bredde i tjenester⁄arbeidsoppgaver mennesker mulighet til å bidra i samfunnet.

Innovi ble etablert i 1992, og har som overordnet mål å være NAV ’s foretrukne leverandør av attføringstjenester lokalt.

Innovi as er også vår samarbeidspartner på inneklimaløsninger i Østfold.
Les mer på innovi.no.Vi kan hjelpe deg med alle former for eventer og firmafester!

Planlegger du et arrangement for kunder og forretningsforbindelser, en feiring eller fest med kolleger - eller rett og slett bare en hyggelig fredagspils? Kontakt oss!

Les mer

Overtidsmat

Ferdigretter og overtidsmat

Les mer

Tilbudsvarer

God kvalitet - koster litt mindre

Les mer