Kjøpsbetingelser

Betingelser

Generelt
Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra www.retthjem.no til forbrukere.

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.
Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.retthjem.no er bare tilgjengelig på norsk. Betingelsene nummereres forløpende ved endringer. Vi vil oppbevare informasjon om hvilken versjon av salgsbetingelsene som gjelder for din bestilling. Er du under 18 år kan du ikke handle på kreditt men må avtale særskilt betalingsform før levering. Du kan også få en myndig, for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for deg.

Vi leverer kun til de områder som er nevnt på våre nettsider. For å sjekke om vi leverer i ditt område kan du taste inn ditt postnummer her.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, ehandelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.

Definisjon av parter
Selger er: Rett Hjem Øst AS, Slimeveien 2B 1275 OSLO, telefon: 22 53 50 50, telefaks: 22 61 15 50, kundeservice@retthjem.no, og blir i det følgende benevnt vi eller oss.
Kjøper er: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din, ditt eller dere.

Gjennomføring av kjøp i vår nettbutikk
For at du skal føle deg trygg på hvordan man bestiller⁄handler i vår nettbutikk, har vi beskrevet handleprosessen, som består av følgende punkter:
Registrering og kredittsøknad enten bedrift eller privat. For privatpersoner vil det bli sendt ut gjenpartsbrev på e–post som er oppgitt.
Kredittgodkjennelse enten bedrift eller privat
Valg av produkter
Legge varer i handlekurven
Valg av leveringstidspunkt
Kontroll av bestillingen
Bekreftelse av bestillingen
Ordrebekreftelse
Eventuelle endringer
Levering

Fakturering⁄betaling
Bedrift
Våre kjøps– og betalingsbetingelser er faktura med umiddelbart forfall, i praksis 3 dager etter mottakelse av varene. Vi forbeholder oss retten til å foreta en kredittsjekk av deg⁄dere før vi effektuerer din bestilling. Vi forbeholder oss også retten til å avslå kreditt uten nærmere begrunnelse.Privat
Våre kjøps– og betalingsbetingelser er kredittkort og faktura med forfall, i praksis xx dager etter mottakelse av varene. Vi forbeholder oss retten til å foreta en kredittsjekk av deg på faktura før vi effektuerer din bestilling. Vi forbeholder oss også retten til å avslå kreditt uten nærmere begrunnelse.

Bestillings– og avtaleprosess
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Du kan også sjekke din eller dine ordre på Min Side

Opplysninger gitt i nettbutikken
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive–⁄ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.
Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne dersom et eller flere produkter er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil vi, hvis du har merket av for dette, erstatte det utsolgte produktet med egnet erstatningsprodukt. Prisen på erstatningsproduktet kan variere fra det opprinnelige bestilte produkt.

Priser
Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme på bestilling og inkludere alle kostnader forbundet med kjøpet som frakt, fakturagebyr m.m. Vi gjør oppmerksom på at den totale kjøpesummen som oppgis ved bestilling kan variere noe på grunn av små endringer i pris og vekt på ferskvarer og vektvarer.

Betaling for bedrifter med faktura
Du vil i sammen med varene får en spesifisert faktura som har umiddelbart forfall, i praksis 3 dager etter mottakelse av varene. Administrasjonsgebyr påløper. Ved for sen betaling vil betalingsoppfordring og inkassovarsel bli sendt og det påløpe ekstra omkostninger. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

Betaling for private med faktura
Du vil etter bestilling motta en faktura på e–post eller pr post. Rett Hjem gjør automatisk kredittsjekk av deg etter at du har tastet inn person nummer. Administrasjonsgebyr påløper. Alle våre fakturaer administeres av Rett Hjem Øst AS. Ved for sen betaling vil betalingsoppfordring og inkassovarsel bli sendt og det påløpe ekstra omkostninger. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

Betaling for private med kredittkort  
For å handle på Retthjem.no kan du benytte bank–⁄kredittkort (VISA eller Mastercard). Ved registrering av kortet trenger du det 16–sifrede kortnummeret (uten mellomrom), utløpsdato og CVC2–koden. CVC2–koden finner du i underskriftsfeltet på kortet ditt. Her står det 7 siffer; det er kun de siste 3 som skal tastes inn.

De fleste banker krever også at du legitimerer deg med BankID eller gjennom Verified by Visa–løsningen.

Ved bestilling blir ordrebeløpet reservert på din konto, og pengene trekkes med når varene er levert. At beløpet er reservert, men ikke trukket, vil si at beløpet er holdt av Rett Hjem inntil bestillingen blir sendt, og at det ikke lenger er disponibelt på din konto. Når bestillingen er sendt, trekkes beløpet, som vil si at det er først da pengene overføres til oss.

Dersom du avbestiller varene vil reservasjonen bli opphevet i løpet av kort tid, og beløpet igjen bli tilgjengelig på din konto. Reservasjonen gjelder i 3 måneder, etter det har vi ikke lenger mulighet til å belaste kortet ditt.

Levering og forsinkelse
Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og innenfor det tidsintervallet og på den adressen som er angitt på ordrebekreftelsen. Du har alltid mulighet til å endre leveringsadresse enten tilfeldig eller permanent. Det er ditt ansvar og holde oss oppdatert om dine opplysninger som telefonnummer og leveringsadresse.
Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

Det er vårt ansvar og levere varene innen for tidsintervallet som er avtalt. Det er ditt ansvar at det er en person tilstedet i hele tidsintervallet og på avtalt leveringsadresse, som kan motta og kvittere for varene.

Vi tar forbehold om at det kan oppstå forsinkelser som følge av unormalt stor trafikk grunnet vær– og kjøreforhold eller trafikkulykker. Det kan også oppstå uventet sykdom eller tekniske problemer som resulterer i forsinkelser av leveransen. Vi bestreber oss imidlertid på å levere varene innen for det tidsintervallet som er angitt.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket eller ikke levert, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje. Ved forsinkelse eller uteblivelse av levering er vi ikke erstatningspliktige for følgeskader eller for de ulemper en forsinkelse eller uteblivelse av levering måtte medføre.  


Undersøkelse av produktene
Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Reklamasjon
Hvis det oppdages en feil eller mangel på leveringen må du som forbruker gi Rett Hjem melding om at du⁄dere vil påberope seg mangelen (reklamasjon) innen 24 timer etter mottakelsen av varene. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig.

Angrerett
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp for enkelte produkter. Angreretten gjelder ikke for tidsbestemte ytelser, som for eksempel transport eller for varer som forringes raskt, som for eksempel matvarer

Personopplysninger
Våre kunder er opptatt av at Rett Hjem håndterer personopplysninger på en betryggende måte. Under får du en nærmere beskrivelse av hvordan vi håndterer disse opplysningene.
Når du handler hos oss, oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e–postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen og leveringen. Vi er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring og avgiftshåndtering slik at denne historikken ikke kan slettes.
Vi samler også inn og oppbevarer loggdata som hvilke kategorier og produkter man kikker eller søker på, for å kunne lære hva våre kunder er opptatt av, samt forbedre produktutvalg og tilbud. Denne informasjonen benyttes også for å kunne gjøre det mulig å vise deg relaterte produkter, eller sende deg relaterte tilbud (dersom du eksplisitt har bedt om dette). Informasjonen benyttes også for å produsere trafikkstatistikker for bl.a. kapasitetsplanlegging.

Vi tilbyr flere e–postlister for å motta ulike typer informasjon og tilbud. Det er frivillig å motta dette, og man må eksplisitt melde seg inn i forbindelse med registrering eller på kontosidene. Det er også enkelt å melde seg ut fra e–postlistene fra kontosiden.
Rett Hjem selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart.

Etter Personregisterloven har du rett til å be om innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg selv. Dersom opplysningene er uriktige, ufullstendige eller irrelevante kan du kreve å få dem rettet, supplert eller slettet.

Priser og levering
Alle priser er oppgitt inkl. mva. og eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt.
Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.
Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Vi forbeholder oss også rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold og alle andre årsaker.
Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft.

Force majeur
Er Rett Hjem forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Rett Hjem fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Tvister og lovvalg
Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Sandefjord tingrett som verneting.

Forbehold
Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer
Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende

Copyright
Alt innhold på disse nettsidene er Rett Hjem Øst AS eller underleverandør av nevntes, eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts–, markedsførings– og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder⁄grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Rett Hjem Øst AS.

Vi kan hjelpe deg med alle former for eventer og firmafester!

Planlegger du et arrangement for kunder og forretningsforbindelser, en feiring eller fest med kolleger - eller rett og slett bare en hyggelig fredagspils? Kontakt oss!

Les mer

Overtidsmat

Ferdigretter og overtidsmat

Les mer

Tilbudsvarer

God kvalitet - koster litt mindre

Les mer

Vårt eget kjøkken!

Varmmat, catering og møtemat

Les mer