Miljø

Miljøansvar – Rett hjem

Rett Hjem har i flere år vært opptatt av miljø. Bakgrunnen er at vi ønsker å ta aktivt del i arbeidet med å redusere klodens klimautslipp. Gjennom vårt samarbeid med Norsk Gjenvinning og Grønt Punkt gjennomfører vi en rekke tiltak.

Grønt Punkt

Vi er kontrollmedlem av Grønt Punkt
Klimasertifikat

 • RH avgir klimaregnskap i henhold til The Greenhouse Gas Protocol og kompenserer for egne utslipp av C02.
 • Beregningene av C02 – utslippene dekker bruken av firmabiler, strøm og flyreiser, samt papir og avfall.
 • Klimaserfikat 2012
 • Klimaserfikat 2013
 • Klimasertifikat 2014

Miljøvennlig transport

 • Kjøper FN – sertifiserte klimakvoter
 • Vi er totalleverandør, dvs. èn bil (relativt små varebiler) leverer alt man trenger; tørrvarer, mineralvann, frukt & grønt, bakervarer og Tine produkter. Ved å velge Rett Hjem som leverandør, sparer man miljøet for mange delleveranser med store trailere.

Gjenvinning av avfall

 • Gjenvinning betyr at materialer eller energien i produktene brukes på nytt. Ved materialgjenvinning kan materialer brukes som råstoff i ny produksjon, samtidig som energiforbruket ved slik fremstilling ofte reduseres i forhold til bruk av nytt råstoff.

            Om hva vi gjør:

 • Papp og papir – samles i komprimatoranlegg. Gjenvinnes og blir nytt kontorpapir, kartong eller tørkepapir.
 • Plast – samles i komprimatoranlegg. Gjenvinnes til ny produksjon av sekker, poser og plastfilm.
 • Glass– og metallemballasje – samles i beholdere. Gjenvinnes og blir nytt glass eller råstoff til isolasjon eller glassbetong. Lever dine tomme metallbokser og syltetøyglass til sjåføren.
 • Matavfall – samles i beholdere. Gjenvinnes og blir enten kompostert, omdannet til råvare for biogassanlegg eller energigjenvunnet.
 • Restavfall – Samles i containere. Gjenvinnes til respektive materialgjenvinningsløsninger, mens brennbart restavfall går til energigjenvinning.
Panteordning

 • All emballasje som benyttes gjennom pantesystemets kretsløp sendes systematisk til gjenvinning.

Rett Hjems plastposer

 • Klimasmart bærepose produsert av kretsløpsråvare innsamlet i Norden.
 • Miljøsertifiserte poser fra Tingstad (Nordens største leverandør av poser).

Emballasjebruk – mer miljøvennlig enn man er klar over

 • Emballering holder produktet ferskt lengre og⁄eller beskytter mot støt. Dette bidrar til mindre svinn, dvs. mindre avfall og frakt av det, som igjen betyr mindre CO2 utslipp.
 • Påstanden støttes av miljø – organisasjonen Bellona. Produkteksempler for dette kan være druer, moreller eller avokadoer.
 • Emballasjen sørger også for bedre hygiene. Mindre klemming og berøring av produktene hindrer spredning av håndbakterier.

Makrellfilet av beste kvalitet - helt uten skinn. Sjekk prisen!

King Oscar makrellfilet - sausen er laget av deilige, solmodne tomater som gir mye smak. Klar til å nytes!

Les mer

Overtidsmat

Ferdigretter og overtidsmat

Les mer

Tilbudsvarer

God kvalitet - koster litt mindre

Les mer