Miljø

Miljøansvar – Rett hjem

Rett Hjem har i flere år vært opptatt av miljø. Bakgrunnen er at vi ønsker å ta aktivt del i arbeidet med å redusere klodens klimautslipp. Gjennom vårt samarbeid med Norsk Gjenvinning og Grønt Punkt gjennomfører vi en rekke tiltak.

Grønt Punkt

Vi er kontrollmedlem av Grønt Punkt
Klimasertifikat

 • RH avgir klimaregnskap i henhold til The Greenhouse Gas Protocol og kompenserer for egne utslipp av C02.
 • Beregningene av C02 – utslippene dekker bruken av firmabiler, strøm og flyreiser, samt papir og avfall.
 • Klimaserfikat 2012
 • Klimaserfikat 2013
 • Klimasertifikat 2014

Miljøvennlig transport

 • Kjøper FN – sertifiserte klimakvoter
 • Vi er totalleverandør, dvs. èn bil (relativt små varebiler) leverer alt man trenger; tørrvarer, mineralvann, frukt & grønt, bakervarer og Tine produkter. Ved å velge Rett Hjem som leverandør, sparer man miljøet for mange delleveranser med store trailere.

Gjenvinning av avfall

 • Gjenvinning betyr at materialer eller energien i produktene brukes på nytt. Ved materialgjenvinning kan materialer brukes som råstoff i ny produksjon, samtidig som energiforbruket ved slik fremstilling ofte reduseres i forhold til bruk av nytt råstoff.

            Om hva vi gjør:

 • Papp og papir – samles i komprimatoranlegg. Gjenvinnes og blir nytt kontorpapir, kartong eller tørkepapir.
 • Plast – samles i komprimatoranlegg. Gjenvinnes til ny produksjon av sekker, poser og plastfilm.
 • Glass– og metallemballasje – samles i beholdere. Gjenvinnes og blir nytt glass eller råstoff til isolasjon eller glassbetong. Lever dine tomme metallbokser og syltetøyglass til sjåføren.
 • Matavfall – samles i beholdere. Gjenvinnes og blir enten kompostert, omdannet til råvare for biogassanlegg eller energigjenvunnet.
 • Restavfall – Samles i containere. Gjenvinnes til respektive materialgjenvinningsløsninger, mens brennbart restavfall går til energigjenvinning.
Panteordning

 • All emballasje som benyttes gjennom pantesystemets kretsløp sendes systematisk til gjenvinning.

Rett Hjems plastposer

 • Klimasmart bærepose produsert av kretsløpsråvare innsamlet i Norden.
 • Miljøsertifiserte poser fra Tingstad (Nordens største leverandør av poser).

Emballasjebruk – mer miljøvennlig enn man er klar over

 • Emballering holder produktet ferskt lengre og⁄eller beskytter mot støt. Dette bidrar til mindre svinn, dvs. mindre avfall og frakt av det, som igjen betyr mindre CO2 utslipp.
 • Påstanden støttes av miljø – organisasjonen Bellona. Produkteksempler for dette kan være druer, moreller eller avokadoer.
 • Emballasjen sørger også for bedre hygiene. Mindre klemming og berøring av produktene hindrer spredning av håndbakterier.

Vi kan hjelpe deg med alle former for eventer og firmafester!

Planlegger du et arrangement for kunder og forretningsforbindelser, en feiring eller fest med kolleger - eller rett og slett bare en hyggelig fredagspils? Kontakt oss!

Les mer

Overtidsmat

Ferdigretter og overtidsmat

Les mer

Tilbudsvarer

God kvalitet - koster litt mindre

Les mer

Klar til å nytes!

Makrellfilet av beste kvalitet

Les mer