Miljø

Miljø
Rett Hjem og miljøet
Vi i Rett Hjem har alltid hatt stort fokus på miljøtiltak. Vi tenker på miljøet både i forhold til klima og natur, men også i et sosialt perspektiv. Vi vet vi ikke kan redde verden på egenhånd, men vi ønsker å bidra der vi kan, og håper å inspirere andre til å gjøre det samme. I fremtiden vil vi hele tiden søke etter nye metoder for å gjøre miljøet enda bedre – det er vårt miljøansvar!

Et systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen, samt et fokus på miljø fra alle våre ansatte, gjorde oss til en Miljøfyrtårn–sertifisert bedrift i 2014! En miljøgruppe, bestående av ansatte fra alle avdelinger i organisasjonen, har i lengre tid jobbet med å kvalitetssikre våremiljøtiltak slik at vi til enhver tid reduserer vår virksomhets ytre miljøpåvirkninger.

Miljøvennlige kurver
Vi administrerer, pakker, og frakter våre produkter til deg uten å belaste miljøet.

Rett Hjems plastposer
Klimasmart bærepose produsert av kretsløpsråvare innsamlet i Norden.
Miljøsertifiserte poser fra Tingstad (Nordens største leverandør av poser).

Kildesortering
Alle avdelinger kildesorterer avfall. All papp komprimeres i vår komprimator og leveres til gjenbruk. Vi er stolte over at vi kan returnere over 1 tonn emballasje i uken, noe som vil bidra til å skåne miljøet tilsvarende.

Kvalitetskontroll av frukt
Frukt som sorteres ut i vår strenge kvalitetskontroll, og som er fullt brukbar, gis til barnehager og organisasjoner som Fattighuset og Gatebarnas far. Frukt som ikke passer til dette, går til heste– og grisefor samt biogass.


Grønt punkt, EL–returavtale og en CO2 nøytral virksomhet
Vi er medlem av Grønt Punkt, har EL–returavtale og nå har vi inngått et samarbeid med ASKO og blir med i KINGII–ordningen.

Rett hjem er en del av Euromiljø Gruppen som er en CO2 nøytral virksomhet. Dette gjøres ved at vi årlig lager klimaregnskap for virksomheten (i henhold til GHG–Protokollen) og kjøper inn FN–godkjente CO2–kvoter for å kompensere for alle våre utslipp. Vi er stolte av å kunne støtte Gold Standard– prosjektet i Mali, der lokalbefolkningen utstyres med lokalt produserte energieffektive og rentbrennende kjøkkenovner (cookstoves). Ved å bytte ut de helsefarlige trekull–⁄vedbaserte kjøkkenovnene som de fleste husholdningene benytter i dag, reduseres risikoen for store helseplager og tidlig død for hundretusenvis av mennesker hvert år.

Vi følger FNs guide for klimatnøytralitet
Samtidig er vi med på å bremse både CO2 frigjøring under brensel, samt avskoging av områdene, en utvikling som uten slike tiltak kan gi dramatiske miljømessige konsekvenser både lokalt og for verdens klima.I tillegg til 100% nøytralitet har vi i Euromiljøgruppen som mål å redusere vårt totale CO2 utslipp med 10% per ansatt per år, noe vi har lyktes med siden 2008. Vår tilnærming til klimanøytralitet er i tråd med FNs retningslinjer i ”kick the habit”, en FN–guide for klimanøytralitet.

Fra 2011 fikk vi helt nye og bedre muligheter til å tenke miljø. I forbindelse med at vi ferdigstilte og flyttet inn i vårt eget bygg, har vi kunnet planlegge alt fra starten av og all oppvarming er basert på gjenbruk av energi fra forbrenningsanlegget på Klemetsrud. All kjøling til våre 11 kjøle, –og fryserom gjøres med energigjerrig varmepumpeteknologi.

Vaskbare filter til inneklima
I vår inneklimaavdeling skifter vi nær 20.000 filtre hvert år ute hos våre kunder. Tenk hvilken haug det ville blitt om vi årlig skulle kastet 20.000 filtre. I stedet benytter vi vaskbare filtre, og våre serviceteknikere reiser ut til kundene med rene filtre og returnerer med skitne filtre som vi vasker her i vår vaskehall, som igjen benyttes hos våre kunder. År ut og år inn omtrent som med panteflasker.

Vi jobber kontinuerlig med å finne smarte løsninger som sparer ressurser og miljø.Vi kan hjelpe deg med alle former for eventer og firmafester!

Planlegger du et arrangement for kunder og forretningsforbindelser, en feiring eller fest med kolleger - eller rett og slett bare en hyggelig fredagspils? Kontakt oss!

Les mer

Overtidsmat

Ferdigretter og overtidsmat

Les mer

Tilbudsvarer

God kvalitet - koster litt mindre

Les mer