Salt KUVERT HEL ESKE (Salt)

Hindu

650 STK

Salt KUVERT HEL ESKE
Et salt er i tørr form en kjemisk forbindelse bestående av krystalliserte ioner. Ordene salt og ioneforbindelse brukes ofte synonymt, for å beskrive en kjemisk forbindelse hvor atomene har dannet ioner og er knyttet til hverandre ved ionebinding. Salter dannes typisk i kjemiske reaksjoner mellom

en base og en syre, for eksempel 2NaOH + H2SO4 ? Na2SO4 + 2H2O (natriumsulfat og vann).
et metall og en syre, for eksempel Mg + H2SO4 ? MgSO4 + H2 (magnesiumsulfat og hydrogen)
et syredannende oksid og et basedannende oksid, for eksmpel CO2 + CaO ? CaCO3 (kalsiumkarbonat).
Det vanlige bordsaltet⁄koksaltet, som i dagligtale omtales som salt, er natriumklorid, NaCl, og dannes for eksempel ved å blande saltsyre og natriumhydroksid: HCl + NaOH ? NaCl + H2O.

Saltenes viktigste egenskaper er:

De danner (salt)krystaller med regelmessig geometrisk form
De har høyt smeltepunkt, og koker ikke uten å først ødelegges
De er harde og sprø
Mange løses lett i vann (fordi vannets polare molekyler trekker ionene fra hverandre), men ikke i organiske løsemidler
De leder elektrisk strøm i smeltet form og oppløst i vann (i disse tilfellene er ionene frie til å bevege seg), men ikke i ren, fast form (da ionene er for fast bundet til plassene sine).
Salter navngis etter de ionene de består av. Kationet nevnes først, deretter anionet, for eksempel natrium–klorid. For å beskrive saltets minste enhet bruker vi ordet formelenhet, og formelenheten er i dette tilfellet ett natriumion og ett kloridion.  • (Kr. 0,22/STK)
  • Kr. 141,16
Legg til handleliste
Du må logge inn for å kunne opprette handlelister
Logg inn
Kjøp

Vi kan hjelpe deg med alle former for eventer og firmafester!

Planlegger du et arrangement for kunder og forretningsforbindelser, en feiring eller fest med kolleger - eller rett og slett bare en hyggelig fredagspils? Kontakt oss!

Les mer

Overtidsmat

Ferdigretter og overtidsmat

Les mer

Tilbudsvarer

God kvalitet - koster litt mindre

Les mer

Vårt eget kjøkken!

Varmmat, catering og møtemat

Les mer